ЛИЦЕНЗ

АКАДЕМИЯ КАСТРО разполага с всички необходими документи и сертификати за качество и гаранция на изработките в страната и извън нея.

Ръководителят на екипа Д-р Михаил Николов е награден с повече от 30 почетни грамоти и свидетелства в израз на признание за опазване, подпомагане и развитие на музейното дело и културно-историческото наследство в България и чужбина.

Д-р Михаил Николов е вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство в Министерство на културата с области на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, както и археологически, етнографски и други с тези характеристики.

В допълнение към глобалната работа по културна дипломация, предприятието особено приветства възможноста да служи като координатор за проекти на консорциум между музеи и да асистира на музеите реставрирайки техните колекции.

Екипът е съставен от компетентни специалисти за всички дейности на предприятието, лицензирани съгласно законовата уредба в страната и чужбина.