Ценова листа на дейностите

Уважаеми клиенти,

Съгласно спецификата на отделните обекти и дейности предлагаме:

Консултация с посещение на място. При тази услуга ще получите компетентно мнение за консервационни и реставрационни дейности и др. - повече за услугата ТУК

Проекти за консервационно реставрационна намеса. ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА КОНСЕРВАЦИОННО РЕСТАВРАЦИОННА НАМЕСА ЗА СЛЕДНИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: маслена живопис /платна/, икони, стенописи, керамика и мозайка, книжни фондове, изделия от камък /каменна пластика/, дърворезби и иконостаси, позлата /позлатени предмети/, музейни експонати, археологически находки, предмети от метал и др. Към проектите се прилагат допълнително: химически анализи, рентгенография, скици, фотодокументация, чертежи и др. според конкретния случай. Повече за услута - ТУК

Становище за консервационно-реставрационна намеса. Повече за услугата - ТУК

Дигитална фотография - Повече за услугата - ТУК

Документални филми - Повече за услугата - ТУК

Създаване на електронни книги - Повече за услугата - ТУК